Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:14

14Hanìkò eyı dǫ dagogį̀ı̨hɂaa sìı nàgeehkwa ha, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè t'asìı łǫ xè xàgeedè ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index