Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:15

15Hanìkò nı̨ sìı neɂǫhdaà ełaı̨dèe sìı ts'èwhı̨į̀ gıts'ǫ̀ anede ha. Whaà ı̨da tł'axǫǫ̀ nekw'ǫǫ̀ nìtį̀ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index