Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:17

17Sa nàı̨ɂǫ xè to agòjà ekò kwetǫ weyìı kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ xè weyìı ło deekw'e eyıts'ǫ dechı̨ welǫ dèk'ǫ̀ǫ wègoèht'į̀. Eyı tıts'aàdìıkwǫ̀ tàet'aa ełegà whelaa sìı wege tanı ts'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index