Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:2

2Hanìkò Abram hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨, chekoa sets'ǫ-le t'à ayìı seghàneeɂǫ lì? T'asìı hazǫǫ̀ sets'ǫ sìı Damaskus got'ı̨į̀ Elıyezer weghaelı̨į̀ ade ha hǫt'e,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index