Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:3

3Eyıts'ǫ Abram hadı, “Chekoa seghàneela nıìle t'à secheekeèdeè t'asìı hazǫǫ̀ sets'ǫ sìı weghaelı̨į̀ ade ha,” Abram hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index