Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:6

6Abram, gots'ǫ̀ K'àowo yegha ehkw'ı-adı ts'ıhɂǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Abram dǫ ehkw'ı edaa gha wııtà ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index