Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:1

Hagar eyıts'ǫ weza Ishmael

1Abram wets'èkeè Sarayı wezaa gòı̨lè-le, hanìkò ts'èko yegha eghàlaedaa elı̨ı̨ sìı Hagar wìyeh. Eyı ts'èko sìı Egypt got'ı̨į̀ gots'ǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index