Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:13

13Gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ goı̨dee sìı Hagar yıızì whehtsı̨, hadı, “Nı̨, Nǫ̀htsı̨ seghàedaa anet'e, Seghàedaa elı̨ı̨ sìı dıì weehɂı̨,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index