Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:15

15Eyıt'à Hagar Abram gha chekoa nìı̨htı̨. Abram eyı ts'èko chekoa nìı̨htı̨ı̨ sìı Ishmael wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index