Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:3

3Abram hoònǫ xo Kanan nèk'e nàı̨dè tł'axǫǫ̀ wets'èkeè Sarayı ts'èko yegha eghàlaedaa sìı wedǫǫ̀ wets'èkeè elı̨ ha ededǫǫ̀ ghàyı̨ı̨htı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index