Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:4

4Eyıt'à Abram Hagar t'àı̨tè t'à eyı ts'èko hotıeda-le ajà.

Hotıeda-le edek'èhoèhzà t'à Sarayı nèlı̨-le ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index