Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:1

Dǫzhìı gıkwǫ̀ nàt'à gha nàowo

1Abram łǫǫ̀tǫènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ weghoò ekò gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le aht'e. Senadąą̀ hotıì ehkw'ı ı̨da.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index