Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:10

10Nàowo nàtsoo nı̨ nexè eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıxè whehtsı̨ı̨ sìı dıı hanì wek'èaht'e ha: Naxıta dǫzhìı hazǫǫ̀ gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index