Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:11

11Naxı̨ hazǫǫ̀ nekwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. Eyı weghàà nàowo nàtsoo ełexè wììtsı̨ı̨ wek'èhoedzǫ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index