Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:12

12Įdaà nèhòǫɂà nı̨dè naxıta dǫzhìı hazǫǫ̀ gıgǫ̀hłı̨ gots'ǫ ek'èdı̨ dzęę̀ k'e gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. Dǫzhìı naxıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ nıìle kò naxıta gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı ededı̨ sı gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa gots'ǫ dǫ nàahdìı sìı ededı̨ sı gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index