Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:19

19Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, hanìkò nets'èkeè Sarah nezaa nìhtè ha, Isaac wìyeh awı̨ı̨le ha. Ededı̨ wexè nàowo nàtsoo ehtsı̨ ha, eyıts'ǫ wetł'axǫǫ̀ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ gıxè senàowoò k'ę̀ę̀ eghàlaehda ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index