Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:2

2Nexè nàowo nàtsoo whıhtsı̨ı̨ sìı wek'ę̀ę̀ agodeè ahłe ha: Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ gǫ̀hłı̨į̀ ahłe ha,” gots'ǫ̀ K'àowo yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index