Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:20

20Ishmael weghǫ dàı̨dıı sìı neèhkw'ǫ hǫt'e. Ededı̨ sı wexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha. Wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıtłǫǫ̀ agehłe ha. K'àowocho hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke sìı gha gocho elı̨ ha. Wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dǫdeè gı̨ı̨lı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index