Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:21

21Hanìkò Isaac ededı̨ wexè senàowoò nàtsoo wheɂǫ ha. Nezaa elı̨ ha, nets'èkeè Sarah ts'ǫ wegǫ̀hłı̨ ha. Dıı hagǫ̀ht'e ı̨dae-xo nı̨dè wegǫ̀hłı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ hayèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index