Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:25

25Eyıts'ǫ weza Ishmael hoònǫ-daats'ǫ̀-taı weghoò ekò wekwǫ̀ nàat'a ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index