Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:27

27Eyıts'ǫ dǫzhìı hazǫǫ̀ Abraham xè agı̨ı̨t'ee sìı gıkwǫ̀ nàat'a. Dǫzhìı wecheekeè gıza eyıts'ǫ dǫ eyıì-le gots'ǫ dǫ nàgoèhdìı sìı hazǫǫ̀ Abraham xè gıkwǫ̀ nàat'a.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index