Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:4

4“Sı̨ sìı dıı nàowo nàtsoo nexè whıhtsı̨ hǫt'e: Dǫ xàgeèɂaa łǫ gıcho nelı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index