Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:7

7Nexè nàowo nàtsoo whıhtsı̨ı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫǫ̀ ahłe ha, eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıxè wheɂǫ ha, eyıts'ǫ gıza xè wheɂǫǫ̀ ahłe ha. Nenǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha, eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sı Gınǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index