Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:8

8Dıì Kanan nèk'e xàhtǫ lanì wek'e nàądè kò dıı dèè hazǫǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ neghaelı̨į̀ ahłe ha. Eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı dèè gıghaelı̨į̀ ahłe ha, eyıts'ǫ Sı̨ Gınǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index