Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:10

10Gots'ǫ̀ K'àowo, Abraham ts'ǫ̀ hadı, “Įdae-xo dıı hagǫ̀ht'e nı̨dè hotıì nets'ǫ̀ anahde ha. Ekìıyeè k'e nı̨dè nets'èkeè Sarah wezaa gǫ̀hłı̨ ha,” yèhdı.

Sarah, ı̨dè nı̨hbàa goyìı tı̨ı̨dà gots'ǫ eèhkw'ǫ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index