Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:17

17Gots'ǫ̀ K'àowo edets'ǫ̀ hanıwǫ, “Ayìı dàgohłe ha sìı asį̀į̀ Abraham wets'ǫ̀ haehsı̨ welì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index