Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:18

18Abraham wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dǫdeè gı̨ı̨lı̨ ha eyıts'ǫ dǫ nàtsoo gìhłè ha hǫt'e. Abraham wets'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gıxè sìghà hòɂǫ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index