Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:22

22Dǫ nàke wexè eyı nàgeèhza ı̨lèe sìı kǫ̀godeè Sodom ts'ǫ̀ geède, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Abraham xè aìda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index