Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:26

26Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hayèhdı, “Kǫ̀godeè Sodom goyìı dǫ sı̨laènǫ ehkw'ı geedaa gòehɂǫ nı̨dè gıts'ıhɂǫ̀ kǫ̀godeè t'asagohłe ha-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index