Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:29

29Abraham k'achı̨ yets'ǫ̀ xàyaı̨htı, hadı, “Ekò dı̨ènǫ zǫ nı̨dè dànì ha?” yèhdı.

“Dǫ ehkw'ı geedaa dı̨ènǫ eyı nàgedè nı̨dè kǫ̀godeè wedıhohtsı̨ ha-le,” gots'ǫ̀ K'àowo yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index