Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:31

31K'achı̨ Abraham hadı, “Gots'ǫ̀ K'àowo hanì edèdaehdı-le wets'ǫ̀ gohde, k'achı̨ t'asìı neehkè ha dehwhǫ. Dǫ ehkw'ı geedaa naènǫ haàtłǫǫ zǫ eyı nàgedè nı̨dè dànì ha?” yèhdı.

Gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ hadı, “Dǫ hageètłǫǫ gha kǫ̀godeè t'asagohłe ha-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index