Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:32

32K'achı̨ Abraham hanaedı, “Gots'ǫ̀ K'àowo wek'èch'a welè-le, hanìkò k'achı̨ dıì ı̨łàà zǫ xàyahtıì ası̨ı̨le. Ekò dǫ ehkw'ı geedaa hoònǫ zǫ eyı nàgedè nı̨dè dànì ha?” yèhdı.

Gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Eyı dǫ hoònǫ gıgha kǫ̀godeè t'asagohłe ha-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index