Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:10

10Hanìkò eyı dǫ nàke goyìı geèhkw'ee sìı Lot goyageèlì gà enegeèchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index