Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:12

12Eyı dǫ nàke Lot ts'ǫ̀ hagedı, “Dıı kǫ̀godeè gots'ǫ nèot'ı̨ eyıì-le gǫ̀hłı̨ nì? Neza, netì, hanì-le-ı̨dè netì gıdǫzhıì gǫ̀hłı̨ nı̨dè dıı kǫ̀godeè gots'ǫǫ̀ xàgı̨ı̨wa,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index