Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:16

16Lot dàde ha yek'èezǫ-le t'à eyı dǫ nàke wılà dagıachì, wets'èkeè eyıts'ǫ wetì gılà yàgıtǫ̀ gà kǫ̀godeè ts'ǫǫ̀ xàgogeèwa, gots'ǫ̀ K'àowo etegoòɂı̨ t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index