Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:2

2Gots'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ k'àowo, sekǫ̀ ts'ǫ̀ sek'èahdè. Ekǫ naxıkè k'enaetse xè segà to hahwhı. K'omǫǫ̀dǫǫ̀-ı̨dè naahdè ha dìì-le,” gòhdı.

“Į̀le, jǫ kǫ̀ta mǫ̀ht'a ts'eetè ha dìì-le,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index