Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:26

26Hanìkò ekìıyeè k'e Lot wets'èkeè ek'èt'à k'eet'į̀ t'à dewakweè nàı̨ɂaa whelı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index