Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:27

27K'omǫǫ̀dǫǫ̀-t'ıì Abraham ts'ı̨ı̨wo. Edı̨į̀ gots'ǫ̀ K'àowo gà nàwo ı̨lèe sìı ts'ǫ̀ anajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index