Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:28

28Kǫ̀godeè Sodom eyıts'ǫ Gomorah, eyıts'ǫ dèe goı̨tłoa hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'eet'į̀ là, dèè gots'ǫ ło dezǫǫ ı̨dòo deekw'e, kǫ̀ nàtsoo gots'ǫ ło deekw'e lanì wègaat'ı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index