Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:29

29Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ eyı kǫ̀godeè nàke dèe goı̨tłoa k'e yedıhòèhtsı̨ ekò Abraham daànıwo ts'ıhɂǫ̀ wesah Lot edaxàı̨htı̨ hǫt'e. Dǫ kǫ̀godeè nàgedèe xè Lot wedıhòłı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index