Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:3

3Hanìkò Lot k'èdaà adı t'à wekǫ̀ ts'ǫ̀ agejà. Gogha łèdı̨ dę łèt'è wheht'e t'à shègıazhe.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index