Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:35

35Eyıt'à eyı toò k'achı̨ edetà jìetì-èhdeè agį̀į̀là gà godè edetà t'à dètı̨. K'achı̨ wetà wetì nǫǫde dàht'e yet'àı̨tè eyıts'ǫ dàht'e nıìtłaa sìı yek'èezǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index