Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:36

36Eyıt'à wetì į̀łak'aà edetà ts'ǫ hotıgeeda-le agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index