Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:9

9Hanìkò “Ets'èɂǫ̀ǫ̀ aąde,” gıìhdı eyıts'ǫ ełets'ǫ̀ hagedı, “Dıı dǫ jǫ ts'ǫ̀ ajà ekò xàhtǫ ı̨lè, hanìkò dıì sìı gosınìyaehtıı-dǫǫ̀ k'ę̀ę̀ k'ehoɂa ha nıwǫ! Eyı dǫ nàke gınahk'e ekǫ-le nets'ǫ̀ eghàlats'eeda ha ne,” Lot gıìhdı. K'èdaà geehchı xè enìı̨tǫ nàgeezhì ha k'ehogeɂa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index