Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:1

1Hanì t'aa yat'a t'asìı whelaa eyıts'ǫ dèè k'e t'asìı hazǫǫ̀ whelaa sìı deghàà hòèlı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index