Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:15

15Nǫ̀htsı̨ dǫ whehtsı̨ı̨ sìı dèè-goehshee-k'è Eden gòyeh ekǫ nèyı̨ı̨htı̨. Dèè k'e eghàlaeda ha eyıts'ǫ dèè k'èdì ha ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index