Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:17

17hanìkò ts'ı wet'à nàowo nezı̨ı̨ eyıts'ǫ nàowo nezı̨-le k'èhots'eezǫǫ sìı wets'ǫ shènetı̨ ha-le. Eyı ts'ı wets'ǫ shènetı̨ nı̨dè ełaı̨wı ha hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index