Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:21

21Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ Adam be nàtsoo t'à dètı̨į̀ ayį̀į̀là. Dǫ whetı̨ wets'ǫ Nǫ̀htsı̨ yechǫǫ̀ ı̨łè xàechì gà wekwǫ̀ ełets'ǫ̀ anayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index