Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:22

22Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dǫ wechǫǫ̀ xàechìı sìı yet'à ts'èko whehtsı̨. Eyı ts'èko sìı dǫzhìı gà nèyeèchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index