Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:24

24Eyı ts'ıhɂǫ̀ dǫzhìı sìı edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫǫ̀ xàetła ha; edets'èkeè xè dǫ ı̨łè lagede ha, gızhį̀į̀ ı̨łè zǫ lade ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index